ارزیابی دام و طیور

ارائه انواع خدمات ارزیابی دام و طیور - کارشناسان البرز
ارائه انواع خدمات در زمینه دام و طیور با کارشناسان متخصص – کارشناسان البرز

ارزیابی دام و طیور توسط کارشناسان البرز

یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر در کشور ما مطرح است، ارزیابی دام و طیور می باشد. زیرا دام و طیور مواد پروتئینی همانند تخم مرغ و گوشت را برای کشور تولید می کنند.
می توان گفت که واجب ترین نیاز های غذایی کشور همین مواد پروتئینی هستند و به دلیل اهمیت ویژه آن ها، یک صنعت به نام دام و طیور در کشور شکل گرفته است. در نتیجه برای سلامت جامعه، ارزیابی دام و طیور باید به صورت دقیق صورت بگیرد تا مشکلی به وجود نیاورد.

نحوه ارزیابی

کسی که موظف است تا ارزیابی دام و طیور را انجام دهد، آن ها را از نظر کیفی به طور کامل بررسی می کند. یعنی باید سلامت کامل آن ها را بررسی و علائم و احتمالات بیماری چک کند.
در این صورت اطلاعات قابل توجهی برای کسانی که از دام و طیور نگه داری می کنند به دست می آید.
ارزیابی کمی هم بسیار حائز اهمیت است. در این روش رشد و تعداد دام و طیور مورد نظر به طور کامل بررسی می شود و می توان از طریق این اطلاعات، میزان کمبود کارخانه های غذایی را هم محاسبه کرد.

وظیفه کارشناس ارزیابی

کسی که برای ارزیابی انتخاب می شود، وظایفی دارد که باید آن ها را به نحو احسن انجام دهد. برای انجام این نوع وظایف باید مواردی را بررسی کند تا بتواند اطلاعات دقیقی از دام و طیور به دست آورد. بررسی هایی که کارشناس باید انجام دهد عبارت اند از:

  1. بررسی و نظارت بر تغذیه دام و طیور
  2. علت مرگ و میر آن ها
  3. تعیین یک قیمت واحد برای خرید و فروش
  4. نظارت بر ذبح دام و طیور
  5. تعیین اجاره بها برای دامپروری ها و مراکز نگه داری طیور

سخنی با شما عزیزان

با توجه به اهمیت ویژه ارزیابی دام و طیور، شرکت تخصصی کارشناسان البرز با کادر مجرب خود آماده ارائه کلیه خدمات به شما عزیزان می باشد.