تشخیص اراضی

تخیص اراضی توسط بهترین مهندسین شهر البرز - کارشناسان البرز
ارائه انواع خدمات تشخیص اراضی با متخصصان با تجربه – کارشناسان البرز

شناسایی و تشخیص اراضی توسط کارشناسان البرز

در حال حاضر یکی از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، قضیه زمین خواری بعضی از افراد سودجو است. این مشکل مراجع قضایی را هم درگیر می کند زیرا ممکن است از اراضی ملی بهره برداری کنند.
در نتیجه لازم است تا آگاهی کافی را در زمینه تشخیص اراضی ملی از اراضی عادی داشته باشیم تا مشکلی به وجود نیاید.
به طور کلی تشخیص به معنای جدا کردن موردی، از موارد دیگر است. در زمینه اراضی و زمین می توان گفت که تفکیک اراضی ملی از اراضی عادی است.
به دلیل این که زمین های ملی جزء دارایی حکومت بوده و ثروت ملی هستند، باید از سوء استفاده بعضی از افراد جلوگیری کرد.
بنابر این لازم است تا فردی متخصص در این زمینه که از تجربه و مهارت کافی برخوردار است، تشخیص اراضی را برای شما عزیزان انجام دهد.

اراضی ملی کدام است؟

برای این نوع زمین ها، کسی نمی تواند ادعای مالکیت داشته باشد. به طور کلی اراضی ملی معمولا خارج شهر قرار دارند و هیچ گونه دخالت و فعالیت انسانی بر روی آن انجام نشده است. در نتیجه به صورت طبیعی و دست نخورده باقی مانده اند.
این زمین هایی که حالت  طبیعی دارند، تحت تصرف دولت هستند و زیر مجموعه ثروت ملی محسوب می شوند.

معیار اصلی تشخیص اراضی عادی از ملی

مواردی وجود دارد که می توان از طریق آن اراضی ملی را از اراضی عادی تشخیص داد. در نتیجه لازم است تا افرادی که در این زمینه هستند از این موارد آگاهی کامل داشته باشند. مواردی که در تشخیص اراضی موثر است عبارت اند از:

  1. زمین در نزدیکی قنات و یا رودخانه باشد.
  2. اثبات شود که زمین مورد نظر قابل کشت است.
  3. زمین دارای شیب بیش از حد نباشد زیرا در این صورت برای کشت و کشاورزی مناسب نمی باشد.
  4. اگر بر روی زمین اثری از فعالیت های انسان مانند ساخت و ساز باشد، دیگر جزء زمین های ملی محسوب نمی شود.
  5. زمین در محدوده روستا قرار گرفته باشد.
  6. روی محل مورد نظر باید کشاورزی شده باشد..
  7. محل رفت و برگشتی بر روی آن وجود داشته باشد.
  8. رنگ زمین های مورد نظر بر روی نقشه ها زرد باشد زیرا رنگ زرد زمین ها به معنی اراضی قابل کشاورزی است.

سخنی با شما عزیزان

شما محترمان می توانید جهت تعیین کاربری و تشخیص اراضی خود با گروه حرفه ای مهندسی و حقوقی کارشناسان البرز تماس بگیرید.
کلیه خدمات این مجموعه مورد تایید مراجع دادگستری بوده و توسط کارشناسان با تجربه انجام می شود.