ارزیابی ساختمان

ارزیابی ساختمان توسط کارشناسان البرز

کلیه خدمات ارزیابی ساختمان شامل آپارتمانی، ویلایی، تجاری و …. با تشخیص نوع
و سن بنا توسط با تجربه ترین مشاورین و کارشناسان دادگستری در مجموعه
کارشناسان البرز ارائه میگردد.